e-Recepcia Datacentrum T-mobile Praha

Od septembra 2018 je vo vstupej hale do priestorov Datacentra spoločnosti T-mobile v Prahe v prevádzke samoobslužný kiosk so systémom e- Recepcia s prepojením na ďaľšie informačné systémy prevádzkovateľa. Celý systém pracuje v dvoch režimoch. V režime registrácie návštevy s asistenciou a v režime plne automatizovanej registrácie návštevy.

HW vybavenie kiosku:

  •      Samostojaci kiosk Surf@Point Reflex
  •      19“ dotyková obrazovka orientovaná na výšku
  •        Kiosková klávesnica s touchpadom
  •        OCR scanner dokladov
  •        3D scanner markanto otlačkov prsta
  •        Biometrický podpisový tablet pre elektronické zaznamenanie podpisu
  •        3“ termotlačiareň
  •        Čítačka čiarových kódov a QR kódov s možnosťou snímania aj z mobilných zariadení
  •        Vydávač bezkontaktných čipových kariet s čítačkou čipov pri vydávaní karty
  •         Predpríprava na dodatočnú inštaláciu dištančného snímača

Popis riešenia:

Režim registrácie návštevy s asistenciou:

        Na úvodnej obrazovke si návšteva zvolí jazyk komunikačného rozhrania. Po voľbe jazyka komunikačného rozhrania návšteva nasníma svoje vybrané osobné údaje prostredníctvom OCR čítačky dokladov, čo umožní predvyplnenie týchto údajov do návštevného formulára aj s diakritikou.

        Po kontrole predvyplnených údajov a doplnení ďalších údajov do návštevného formulára je návšteva poučená o dodržiavaní pokynov v oblasti BOZP a o úrovni spracovania osobných údajov, čo potvrdí svojim podpisom na biometrickom podpisovom tablete.
        Z dôvodu zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnostných opatrení, je pred dokončením registrácie návšteva vyzvaná na zosnímame markantov prsta prostredníctvom 3D skeneru markantov.
        Po dokončení registrácie je návšteve vydaná bezkontaktná čipová karta s oprávnením iba na vstup do objektu a výstup z objektu. Následne  je pracovníkom bezpečnostnej služby navštívená osoba informovaná o návšteve. Navštívená osoba sa musí dostaviť na vstup a po celý čas sprevádzať návštevu v priestoroch spoločnosti až po jej odchod.
        Vstup návštevy je zaznamenaný na čítačke čipových kariet umiestnenej na vstupno-výstupnom turnikete a odchod návštevy je zaznamenaný vložením bezkontaktnej čipovej karty do odoberača kariet umiestnenom na výstupnej strane turniketu.

Režim plne automatizovanej registrácie návštevy: 

         Tento režim sa uplatňuje pri tých návštevách, ktoré majú predschválený vstup do priestorov spoločnosti, s možnosťou opakovaných vstupov. Spravidla sa jedná o zamestnancov spoločností, ktoré dlhodobo spolupracujú so spoločnosťou T-mobile.
        Tieto návštevy sa na kiosku identifikujú načítaním prideleného návštevníckeho QR kódu čítačkou a ďalej postupujú podľa pokynov na obrazovke. Z dôvodu zabezpečenia vyššieho stupňa ochrany, aj tieto osoby musia ukončiť proces registrácie svojej návštevy zosnímaním markantov odtlačkov prsta jeho vložením do 3D skenera markantov.
        Po dokončení procesu registrácie návštevy, je návšteve vydaná bezkontaktná čipová karta, ku ktorej sú pridelené oprávnenia na vstup iba do tých priestorov spoločnosti, ktoré jej boli schválené pri schvaľovaní vstupu.
        Vstup tejto návštevy je zaznamenaný na čítačke čipových kariet, umiestnenej na vstupno-výstupnom turnikete a odchod návštevy je zaznamenaný vložením bezkontaktnej čipovej karty do odoberača kariet, umiestnenom na výstupnej strane turniketu. Vstup tejto návštevy je zaznamenaný na čítačke čipových kariet umiestnenej na vstupno-výstupnom turnikete a odchod návštevy je zaznamenaný vložením bezkontaktnej čipovej karty do odoberača kariet umiestnenom na výstupnej strane turniketu.