Informačné a komunikačné systémy

Informačné systémy miest a obcí – použitie terminálov v informačných systémoch miest a obcí poskytuje efektívny spôsob prístupu občanov k informáciám. Občan má okamžite k dispozícii všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia, informácie o činnosti zastupiteľských orgánov ako aj o živote a dianí v meste. Súčasťou systému je zabezpečenie komunikácie občana s príslušným úradom, ktorý prostredníctvom terminálov môže získavať informácie a podnety od občanov.

Návštevník má k dispozícii informácie o kultúrnych podujatiach, historických pamiatkach, zaujímavostiach v meste a okolí.

V neposlednom rade nasadenie informačných terminálov v informačných systémoch miest a obcí prináša podporu rozvoja cestovného ruchu. Návštevník má k dispozícii informácie o službách (ubytovanie, stravovanie, autoservisy, …), informácie o kultúrnych podujatiach, historických pamiatkach, zaujímavostiach v meste a okolí a množstvo ďalších.

Možnosti

Terminál zároveň poskytuje možnosť komerčného využitia formou spoplatnenia rozsiahlej škály služieb prevádzkovaných na termináloch. Občania, ako aj návštevníci mesta, majú tak možnosť využívania služieb internetu (mailovanie, browsovanie, elektronický obchod, internet banking, …), môžu využiť službu spracovania fotografií z digitálnej predlohy, prípadne ďalšie doplnkové služby. Spoločne s príjmom z predaja reklamných bannerov a screensaverov je tak zabezpečená pomerne rýchla návratnosť investície.

Referencie

  • Pohraničný región Kysuce
  • VÚC Prešov
  • VÚC Košice
  • VÚC Nitra
  • Pohraničný región Bratislava a okolie
  • Región Rajecká Dolina
  • Množstvo ďalších miest a obcí na Slovensku a v Českej republike